Facebook Facebook Facebook Facebook
My Skarbowcy

Historia wpłat

24 września 2020

24 września 2020

16 września 2020

14 września 2020

13 września 2020

12 września 2020

11 września 2020

7 września 2020

6 września 2020

5 września 2020

4 września 2020

3 września 2020

3 września 2020

2 września 2020

2 września 2020

1 września 2020

1 września 2020

1 września 2020

1 września 2020

1 września 2020

1 września 2020

1 września 2020

1 września 2020

1 września 2020

31 sierpnia 2020

31 sierpnia 2020

31 sierpnia 2020

31 sierpnia 2020

31 sierpnia 2020

31 sierpnia 2020

31 sierpnia 2020

31 sierpnia 2020

30 sierpnia 2020

29 sierpnia 2020

29 sierpnia 2020

28 sierpnia 2020

28 sierpnia 2020

28 sierpnia 2020

27 sierpnia 2020

27 sierpnia 2020

26 sierpnia 2020

26 sierpnia 2020

26 sierpnia 2020

26 sierpnia 2020

25 sierpnia 2020

25 sierpnia 2020

25 sierpnia 2020

25 sierpnia 2020

25 sierpnia 2020

25 sierpnia 2020

25 sierpnia 2020

25 sierpnia 2020

22 sierpnia 2020

22 sierpnia 2020

21 sierpnia 2020

21 sierpnia 2020

21 sierpnia 2020

21 sierpnia 2020

21 sierpnia 2020

21 sierpnia 2020

20 sierpnia 2020

20 sierpnia 2020

20 sierpnia 2020

19 sierpnia 2020

19 sierpnia 2020

19 sierpnia 2020

19 sierpnia 2020

19 sierpnia 2020

19 sierpnia 2020

18 sierpnia 2020

18 sierpnia 2020

18 sierpnia 2020

18 sierpnia 2020

18 sierpnia 2020

18 sierpnia 2020

18 sierpnia 2020

18 sierpnia 2020

18 sierpnia 2020

17 sierpnia 2020

17 sierpnia 2020

17 sierpnia 2020

17 sierpnia 2020

17 sierpnia 2020

17 sierpnia 2020

17 sierpnia 2020

17 sierpnia 2020

17 sierpnia 2020

17 sierpnia 2020

17 sierpnia 2020

17 sierpnia 2020

16 sierpnia 2020

15 sierpnia 2020

15 sierpnia 2020

15 sierpnia 2020

15 sierpnia 2020

15 sierpnia 2020

14 sierpnia 2020

14 sierpnia 2020

14 sierpnia 2020

14 sierpnia 2020

14 sierpnia 2020

14 sierpnia 2020

14 sierpnia 2020

14 sierpnia 2020

14 sierpnia 2020

14 sierpnia 2020

14 sierpnia 2020

13 sierpnia 2020

13 sierpnia 2020

13 sierpnia 2020

12 sierpnia 2020

12 sierpnia 2020

12 sierpnia 2020

12 sierpnia 2020

12 sierpnia 2020

11 sierpnia 2020

11 sierpnia 2020

11 sierpnia 2020

11 sierpnia 2020

11 sierpnia 2020

11 sierpnia 2020

11 sierpnia 2020

11 sierpnia 2020

11 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

10 sierpnia 2020

9 sierpnia 2020

9 sierpnia 2020

9 sierpnia 2020

9 sierpnia 2020

9 sierpnia 2020

9 sierpnia 2020

9 sierpnia 2020

9 sierpnia 2020

9 sierpnia 2020

9 sierpnia 2020

9 sierpnia 2020

8 sierpnia 2020

8 sierpnia 2020

8 sierpnia 2020

8 sierpnia 2020

7 sierpnia 2020

7 sierpnia 2020

7 sierpnia 2020

7 sierpnia 2020

7 sierpnia 2020

7 sierpnia 2020

7 sierpnia 2020

6 sierpnia 2020

6 sierpnia 2020

6 sierpnia 2020

6 sierpnia 2020

6 sierpnia 2020

6 sierpnia 2020

6 sierpnia 2020

6 sierpnia 2020

6 sierpnia 2020

6 sierpnia 2020

6 sierpnia 2020

6 sierpnia 2020

5 sierpnia 2020

5 sierpnia 2020

5 sierpnia 2020

5 sierpnia 2020

5 sierpnia 2020

5 sierpnia 2020

5 sierpnia 2020

5 sierpnia 2020

4 sierpnia 2020

4 sierpnia 2020

4 sierpnia 2020

4 sierpnia 2020

4 sierpnia 2020

4 sierpnia 2020

4 sierpnia 2020

4 sierpnia 2020

4 sierpnia 2020

4 sierpnia 2020

4 sierpnia 2020

4 sierpnia 2020

4 sierpnia 2020

4 sierpnia 2020

4 sierpnia 2020

4 sierpnia 2020

3 sierpnia 2020

3 sierpnia 2020

3 sierpnia 2020

3 sierpnia 2020

3 sierpnia 2020

3 sierpnia 2020

3 sierpnia 2020

3 sierpnia 2020

3 sierpnia 2020

3 sierpnia 2020

3 sierpnia 2020

3 sierpnia 2020

3 sierpnia 2020

3 sierpnia 2020

2 sierpnia 2020

2 sierpnia 2020

2 sierpnia 2020

2 sierpnia 2020

2 sierpnia 2020

2 sierpnia 2020

2 sierpnia 2020

2 sierpnia 2020

2 sierpnia 2020

2 sierpnia 2020

2 sierpnia 2020

2 sierpnia 2020

2 sierpnia 2020

2 sierpnia 2020

2 sierpnia 2020

2 sierpnia 2020

2 sierpnia 2020

2 sierpnia 2020

1 sierpnia 2020

1 sierpnia 2020

1 sierpnia 2020

1 sierpnia 2020

31 lipca 2020

31 lipca 2020

31 lipca 2020

31 lipca 2020

31 lipca 2020

31 lipca 2020

30 lipca 2020

30 lipca 2020

30 lipca 2020

29 lipca 2020

29 lipca 2020

29 lipca 2020

29 lipca 2020

29 lipca 2020

29 lipca 2020

28 lipca 2020

28 lipca 2020

28 lipca 2020

28 lipca 2020

28 lipca 2020

28 lipca 2020

28 lipca 2020

28 lipca 2020

27 lipca 2020

27 lipca 2020

27 lipca 2020

27 lipca 2020

27 lipca 2020

27 lipca 2020

27 lipca 2020

27 lipca 2020

27 lipca 2020

27 lipca 2020

27 lipca 2020

27 lipca 2020

27 lipca 2020

27 lipca 2020

27 lipca 2020

27 lipca 2020

27 lipca 2020

26 lipca 2020

26 lipca 2020

26 lipca 2020

26 lipca 2020

26 lipca 2020

26 lipca 2020

26 lipca 2020

26 lipca 2020

25 lipca 2020

25 lipca 2020

25 lipca 2020

25 lipca 2020

25 lipca 2020

25 lipca 2020

24 lipca 2020

24 lipca 2020

24 lipca 2020

24 lipca 2020

24 lipca 2020

24 lipca 2020

24 lipca 2020

24 lipca 2020

24 lipca 2020

24 lipca 2020

24 lipca 2020

24 lipca 2020

23 lipca 2020

23 lipca 2020

23 lipca 2020

23 lipca 2020

23 lipca 2020

23 lipca 2020

23 lipca 2020

23 lipca 2020

23 lipca 2020

23 lipca 2020

22 lipca 2020

22 lipca 2020

22 lipca 2020

22 lipca 2020

22 lipca 2020

22 lipca 2020

22 lipca 2020

22 lipca 2020

21 lipca 2020

21 lipca 2020

21 lipca 2020

21 lipca 2020

21 lipca 2020

21 lipca 2020

21 lipca 2020

21 lipca 2020

21 lipca 2020

21 lipca 2020

21 lipca 2020

21 lipca 2020

21 lipca 2020

21 lipca 2020

21 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

20 lipca 2020

19 lipca 2020

19 lipca 2020

19 lipca 2020

19 lipca 2020

19 lipca 2020

19 lipca 2020

19 lipca 2020

19 lipca 2020

19 lipca 2020

19 lipca 2020

19 lipca 2020

19 lipca 2020

19 lipca 2020

19 lipca 2020

19 lipca 2020

19 lipca 2020

18 lipca 2020

18 lipca 2020

18 lipca 2020

18 lipca 2020

18 lipca 2020

18 lipca 2020

18 lipca 2020

18 lipca 2020

17 lipca 2020

17 lipca 2020

17 lipca 2020

17 lipca 2020

17 lipca 2020

17 lipca 2020

17 lipca 2020

17 lipca 2020

17 lipca 2020

17 lipca 2020

17 lipca 2020

17 lipca 2020

17 lipca 2020

17 lipca 2020

17 lipca 2020

16 lipca 2020

16 lipca 2020

16 lipca 2020

16 lipca 2020

16 lipca 2020

16 lipca 2020

16 lipca 2020

16 lipca 2020

16 lipca 2020

16 lipca 2020

16 lipca 2020

16 lipca 2020

16 lipca 2020

16 lipca 2020

16 lipca 2020

16 lipca 2020

16 lipca 2020

16 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

15 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

14 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

13 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

12 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

11 lipca 2020

10 lipca 2020

10 lipca 2020

10 lipca 2020

10 lipca 2020

10 lipca 2020

10 lipca 2020

10 lipca 2020

10 lipca 2020

10 lipca 2020

10 lipca 2020

10 lipca 2020

10 lipca 2020

10 lipca 2020

10 lipca 2020

10 lipca 2020

10 lipca 2020

10 lipca 2020

10 lipca 2020

10 lipca 2020

10 lipca 2020

10 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

9 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

8 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

7 lipca 2020

6 lipca 2020

6 lipca 2020

6 lipca 2020

6 lipca 2020

3 lipca 2020

3 lipca 2020

3 lipca 2020

Kontakt:

tel/fax: 52 332 92 41 mob: 608 343 475 e-mail: biuro@fundacjaskarbowosci.pl

Adres

85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 12/5 NIP 9532388239 / KRS 0000039541 / REGON 092910992

Konto bankowe:

BANK PEKAO S.A. I/O Bydgoszcz: 83 1240 1183 1111 0000 1291 2865 IBAN: PL 83 1240 1183 1111 0000 1291 2865 SWIFT: PKO PPL PW